ProfilVMDS Studio za projektovanja i dizajn, zasnovan je na želji da svaki prostor ima jedinstvenu naraciju koja će biti ispričana na način da odgovori na potrebe korisnika prostora. Inspirisani finim detaljima, naša ambicija je da stvorimo objekte i prostore koje će odgovoriti potrebama klijenta.

Osnovan 2017. godine u Beogradu, Vladimir Mijovic Design Studio je praksa zasnovana na principima inovativnosti i kreativne prefinjenosti kao i inteligentno rešene arhitekture.

Prilagođavamo se jedinstvenim estetskim potrebama svakog klijenta.

Naša snaga leži u našoj sposobnosti da rešimo složene probleme dizajna sa prelepo izgrađenim ishodima, kroz čitav proces dizajniranja, od početnog dizajna skica do konstrukcije i završetka.

Tesnom saradnjom sa našim klijentima i graditeljima osiguravamo da svaki objekat ili prostor odgovori na svoju jedinstvenu lokaciju, kontekst i sadržaj.Vladimir Mijović je studirao arhitekturu na Univerzitetu u Beogradu. Pre nego što je pokrenuo VMDS Studio, radio je u više arhitektonskih biroa gde je pekao zanat na nizu stambenih, višestambenih, hotela, privatnih rezidencija i drugih vrsta objekata i prostora različite namene i sadržaja najvišeg nivoa opremanja.

Član je Inženjerske komore Srbije i poseduje licencu 300 - odgovornog projektanta.Kao vodeći arhitekta, ostajem angažovan u čitavom arhitektonskom procesu. Moja lična pažnja i angažovanje osiguravaju da svaki projekat bude strogo dizajniran i izgrađen prema zahteva i željama klijenata.