IFC (Internatinal Finance Corporation), Washington USA (2018)Za redizajniranje sedišta beogradske kanelarije IFC, a u saradnji sa ProAspekt biro, urađena je projektna dokumentacija i izveden projekat enterijera kancelarijskog prostora na dva nivoa površine od 1200m2.


Pored standardnih zahteva za osveženjem kancelarjskog prostora i prilagođavanjem potreba zaposlenih, projektom je izvedena velika konferencijska sala za sastanke za više od 50 ljudi sa neophodnom opremom za video-konferencije koja sadrži Cisco standarde u opremanju i sadržaju takvih prostora. Sala funkcioniše kao višenamenski prostor sa mogućnošću podele na sredini. Instalacijom “Dorma“ akustičnim panelima koji omogućavaju dva konferenciska sastanka u isto vreme.


Sa druge strane na poziciji ulazne zone i recepcije napravljena su unapređenja u estetskom smislu. Drvenim zidnim oblogama dobijena je jedna toplija i intimnija atmosfera čime je omogućen utisak tople dobrodošlica svima koji dolaze.


Kompletan prostor je brendiran prema pravilima i standardima koji važe na globalnom nivou.Projektni tim: VMDS Studio & ProAspekt d.o.o.

Generalni izvođač: “Bimbo“ d.o.o.

IFC (Internatinal Finance Corporation), Washington USA (2018)Za redizajniranje sedišta beogradske kanelarije IFC, a u saradnji sa ProAspekt biro, urađena je projektna dokumentacija i izveden projekat enterijera kancelarijskog prostora na dva nivoa površine od 1200m2.


Pored standardnih zahteva za osveženjem kancelarjskog prostora i prilagođavanjem potreba zaposlenih, projektom je izvedena velika konferencijska sala za sastanke za više od 50 ljudi sa neophodnom opremom za video-konferencije koja sadrži Cisco standarde u opremanju i sadržaju takvih prostora. Sala funkcioniše kao višenamenski prostor sa mogućnošću podele na sredini. Instalacijom “Dorma“ akustičnim panelima koji omogućavaju dva konferenciska sastanka u isto vreme.


Sa druge strane na poziciji ulazne zone i recepcije napravljena su unapređenja u estetskom smislu. Drvenim zidnim oblogama dobijena je jedna toplija i intimnija atmosfera čime je omogućen utisak tople dobrodošlica svima koji dolaze.


Kompletan prostor je brendiran prema pravilima i standardima koji važe na globalnom nivou.Projektni tim: VMDS Studio & ProAspekt d.o.o.

Generalni izvođač: “Bimbo“ d.o.o.